ClearPath
Czech English

 sk

O přístroji ClearPath

freedom_logo.png

ClearPath je revolučním přístrojem na screening diabetu.

 

Diabetes je chronické, nevyléčitelné onemocnění, charakterizované zvýšenou koncentrací glukózy v krvi. V podstatě je způsobené neschopností organismu hospodařit s cukrem (glukózou). Projevuje se zvýšenou hladinou glukózy v krvi nebo jejím vylučováním v moči. Hlavní roli v odstraňování glukózy z krve sehrává hormon inzulin. Ke vzniku diabetu dochází tehdy, když organizmus inzulin přestane vytvářet (1. typu) nebo když nedokáže vyprodukovaný inzulin účinně uvolnit ze slinivky nebo jej účinně využít. (2. typu).
 
clearpath mereni
Etiologie diabetu 2. typu není známa, ale mnoho analýz ukazuje, že toto onemocnění je následkem kombinace genetické náchylnosti k onemocnění a zevních/environmentálních faktorů - snižováním fyzické aktivity a zvyšováním příjmu kalorií, zejména tuků. Vliv snížené fyzické aktivity a excesu v příjmu kalorií na rozvoj diabetu 2. typu je příčinou globálního epidemického zvýšení prevalence diabetu 2. typu. U řady pacientů lze onemocnění zvládat pouze racionální změnou stravy a pravidelnou tělesnou aktivitou. V případě další progrese onemocnění je pak nutná léčba perorálními antidiabetiky nebo injekcemi inzulinu.
 
 Problémem je, že diabetes 2. typu vzniká většinou až v dospělém věku. Také může probíhat skrytě i dlouhou dobu, proto informace o jeho výskytu v rodině mohou být značně zkresleny. Navíc zdravá životospráva, zejména správné stravování a dostatek pohybu, mohou vzniku tohoto typu cukrovky u predisponovaných jedinců zabránit.Příznivou skutečností však je, že zdravou životosprávou lze vzniku diabetu 2. typu zabránit nebo ho alespoň oddálit o mnoho let. Lidé, kteří jsou ohroženi, by měli sportovat a snažit se o maximální pohybovou aktivitu, aby si udrželi normální tělesnou hmotnost. Rovněž by se měli stravovat racionálně bez nadbytku jednoduchých cukrů a tuků.
 

Při včasném zjištění curkovky lze:

•    v mnoha případech zabránit vzniku a rozvoji diabetu,
•    lépe jej kompenzovat,
•    zabránit komplikacím nebo oddálit jejich vznik,
•    pomáhat žít dlouhý a plnohodnotný život.
 

Rizikové faktory vzniku diabetu 2. typu jsou:

•    Výskyt diabetu 2. typu v rodině.
•    Věk nad 45 let.
•    Prokázaná porucha glukózové tolerance.
•    Nedostatek fyzické aktivity.
•    Nadváha.
•    Gestační diabetes (těhotenská cukrovka).
 
II. typem diabetu trpí každý 7 obyvatel ČR. V roce 2011 pokračoval trend rostoucí prevalence diabetických onemocnění. S diabetem se léčilo v České republice více než 825 000 obyvatel. Nárůst oproti předchozímu roku o 19 000. Počet evidovaných chronických diabetických komplikací činil 239 674. Nejčastějším zůstává II. typ,  který zahrnuje až 95 % procent všech případů. Nárůst prevalence DM má charakter celosvětové epidemie a je dáván do souvislosti s přejímáním “západního” životního stylu.“  „Každý rok zemře v průměru 22 000 osob na komplikace spojené s diabetem. Lze kvalifikovaně odhadnout, že v ČR je současně 250 000 osob, u nichž diabetes vznikl, ale nebyl ještě rozpoznán. Až 50% postižených častými stádii diabetu o svém onemocnění neví.
 
Diabetes je nejčastější příčinou slepoty, nejčastější příčinou amputace dolních končetin, kolem 40% pacientů s chronickým selháním ledvin musí žít s umělou ledvinou, ¾ pacientů s diabetem umírá v důsledku kardiovaskulárních komplikací. Nejnovější vědecké poznatky jednoznačně potvrzují, že vznik a zhoršování komplikací je možno výrazně omezit včasnou intenzivní léčbou. Včasná investice do účinné a kvalitní terapie snižuje následné náklady na léčbu chronických komplikací.“

 

ClearPath DS-120 – včasná detekce je zde

 
 • Neinvazivní – není potřeba rozkapání oka, ani odběr krve.
 • Bezbolestná.
 • Rychlá – během 6-ti vteřin jsou dostupné výsledky.
 • Odhalí onemocnění již 7 let před vznikem komplikací (jako selhání ledvin, retinopatie, amputace).
 • Spolehlivá – výborná opakovatelnosti (rozdíl mezi měřením stejného pacienta, stejným zařízením, stejným lékařem) a reprodukovatelnost (rozdíl mezi měřením stejného oka jiným operatérem a jiným zařízením) měření přístrojem.
 • Bezproblémová – od pacienta není vyžadována žádná spolupráce ve formě půstu apod. navíc nevzniká biologický odpad.
 • Dotykový displej lze nastavit ze stran, či zezadu – dle potřeb ordinace.
    Stoupání hladiny glukózy v krvi se současně projevuje i ve strukturách oční čočky. Glukóza je absorbována z krevního oběhu do nitrooční tekutiny a naváže se na proteiny čočky. V průběhu času v těle probíhá proces glykace /definována jako reakce molekul glukózy (krevního cukru) s proteiny (bílkovinami) za vzniku nefunkčních sloučenin v těle/ je klíčovým prvkem při vzniku diabetem způsobených komplikacích protože znehodnocuje proteiny v celém těle, což vede k poškození nervů, srdečním příhodám a slepotě. Po týdnech až měsících tak dochází k nevratné přeměně na tzv. AGE–látky, konečné produkty pokročilé glykace, které mají již zcela odlišné vlastnosti než původní bílkoviny a jsou na rozdíl od předcházejících produktů toxické. AGE látky mají unikátní fluorescenci. V nezávislých vědeckých studií publikovaných v recenzovaných časopisech, které zvýšené autofluorescence měření byla spojena s vysokou úrovní vyspělých glykovaného konečných produktů, které se hromadí v důsledku procesu stárnutí a přítomnost systémového onemocnění.

    Koncept ClearPathu vznikl v Joslin  Diaetes center. Zkoumali, proč mají diabetici 4xčastěji kataraktu. Zjistili, že čím víc glukózy v krvi, tím víc je i v nitrooční tekutině a tím více AGE látek je v čočce usazeno.  


    Dále byl tento koncept potvrzen 60 články v odborných časopisech. Během 15-letého vývoje zařízení, 7 klinických studiích na více než 3 000 pacientech je měření Clearpathem srovnatelné se standardními diabetickými screeningovými krevními testy. Poprvé budou mít lékaři informace, které mohou s pacienty konzultovat dostatečně dopředu, aby společnými silami mohli zabránit rozvoji onemocnění a výrazně oddálit komplikace. Pokud je cukrovka odhalena včas, mohou se výrazně snížit její následky, jinak zkracuje život pacienta až o 10 let.

     

    Více informací se dozvíte v produktovém letáku, nebo kontaktujte Petru Lukešovou (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 733 553 760).

   Novinky

   Katarakta

   Vitreo

   Refrakce

   Glaukom

   Přístrojové vybavení

   Další materiál a doplňky

   Ambulance

   Biomateriál

   Pro děti

   ClearPath

   mapa_naweb.jpg

    

   Informace

   Videris s. r. o. nabízí komplexní portfolio produktů a služeb pro oftalmologii - od vlastní výroby přes distribuci, servis oftalmologických přístrojů a nástrojů, až po služby související s organizací oftalmologických a jiných zdravotnických kongresů či seminářů i s mezinárodní účastí.

   O nás

   Naším cílem je vytvářet lékařům kvalitní zázemí pro práci a možnost využívat nejnovější technické prostředky a metody. Úzce spolupracujeme s českými odborníky, nejen při vývoji nových výrobků, ale i při podpoře vzdělávání na specializovaných stážích a dalších programech doma i v zahraničí.