NITROOČNÍ ČOČKY A IMPLANTÁTY

NITROOČNÍ ČOČKY
Rayner_logo.png

Rayner Intraocular Lenses Limited je britská firma a přední výrobce nitroočních čoček na světě. Nabízí celou řadu NOČ.

  • monofokální nitrooční čočky

  • multifokální nitrooční čočky

  • torické nitrooční čočky

  • sekundární nitrooční čočky Sulcoflex

aeon.png
GLAUKOMOVÉ IMPLANTÁTY ESNOPER

ESNOPER CLIP uveosklerální implantát je indikován pri nepenetrující hluboké sklerektomii (NPDS)
u glaukomu s otevřeným úhlem.

 

Esnoper Clip je neresorbovatelný implantát, jehož dvouplošný tvar zahrnuje 2 drenážní otvory. Trabekulární (intrasklerální a supracilirární) a uveosklerální. 
Při implantaci musí být seříznutá část zasunuta do suprachoroidiálního prostoru a vrchní část je umístěna do sklerálního lůžka.

 

K implantaci Esnoper Clipu je třeba absolvovat školení.

ajl logo.png
DALŠÍ IMPLANTÁTY
  • Ahmedova chlopeň - glaukomový implantát snižujíčí nitrooční tlak

  • Smart Plug

  • Keratoprotéza

Rohovkové kroužky Ferrara Ring

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Praha 6, 160 00

Tel: +420 226 220 866