BINOKULÁRNÍ AUTOREFRAKTOR

Přístroj Plusoptix značně usnadňuje screening
a vstupní vyšetření zraku batolat, dětí
a nespolupracujících pacientů. Během vteřiny jsou změřeny obě oči zároveň či samostatně a bez nutnosti rozkapání.

✓ díky vzhledu upoutá pozornost dítěte
 ✓ samotné měření trvá jen jednu vteřinu
✓ lehký a přesto odolná konstrukce
✓ bezkontaktní měření bez rozkapání
✓ screening zraku dětí od 6 měsíců

Plusoptix využívá principu excentrické fotoskiaskopie. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici, kde vzniká specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce.  Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná. 

Zvětšení zornice pro lepší prosvícení. Na obrazovce může být patrný šedý zákal nebo jiné abnormality.

PlusoptiX může snímat najednou obě oči, poskytuje spolehlivý test refrakce, velikosti zornic, vzdálenosti zornic a asymetrie rohovkových reflexů. Používá se na nerozkapané oči k měření  myopie, astigmatismu a anisometropie. Záznamy hyperopie budou pravděpodobně podhodnoceny, ale mohou být snadno a rychle potvrzeny buď druhým měřením za použití + 3dpt korekčního skla nebo cykloplegickou retinoskopií.

Stacionární varianta A16 umožňuje připojení externího monitoru

Výsledné měření z obrazovky přístroje

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Praha 6, 160 00

Tel: +420 226 220 866