FYZIOTERAPIE

Q-PHYSIO - NOVÁ HRANICE VE FYZIOTERAPII

Přístroj Q-Physio je zařízení, které využívá technologii vyvinutou ve společnosti Telea Electronic Engineering Srl, patentovanou pod názvem Kvantová molekulární rezonance (QMR).

QMR ve fyzioterapii není založena na ohřevném účinku tkáně, ale na regeneraci biologické tkáně prostřednictvím stimulace specifických buněk. K takovéto interakci mezi buňkami dochází zcela jiným způsobem než tradiční hypertermií.

Účinnost a potenciál technologie QMR ve fyzioterapii jsou prokázány vědeckými studiemi.

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Praha 6, 160 00

Tel: +420 226 220 866