top of page

SCREENINGOVÝ PŘÍSTROJ ZRAKU

Včasné odhalení poruch zraku a opacit médií

Plusoptix logo.png
PX oranzovy.PNG
image.png

Účelem přístroje Plusoptix řady "S" pro screening zraku je umožnit především pediatrům, co nejdříve detekovat nejčastější poruchy zraku u dětí. Čím dříve je oční vada detekována, tím lépe ji lze léčit a lze tak předcházet vzniku Amblyopie.

 

Plusoptix využívá principu excentrické fotoskiaskopie. Infračervené světlo prochází skrz zornice na sítnici, kde vzniká specifický světelný obrazec. Z charakteru tohoto obrazce jsou následně vypočteny sférické hodnoty refrakce.  Měření je opakováno ve třech meridiánech, aby mohla být případně určena také cylindrická oční vada. Měření pomocí infračerveného světla je zcela bezpečné, protože běžné denní světlo také obsahuje infračervenou složku, která je okem zcela nerozeznatelná. 

  • Rychlé posouzení dětí, které by měly navštívit očního lékaře

  • Funkce zvětšení zornice pro lepší prosvícení (Brücknerův prosvěcovací test)

  • Rozhraní CSV pro plnou integraci do vašeho systému  (automatický import údajů o pacientovi, export a tisk protokolů o měření)

  • Automatický tisk pomocí bezplatného softwaru „plusoptiXconnect“

  • Měření může snadno provést i zaškolený asistent

 

 

 

 

 

 

 

 

zornice.PNG
image.png

Měření přístrojem Plusoptix

Nejkritičtější období ve vývoji zraku je první rok života dítěte. Aby byly co nejdříve odhaleny refrakční vady (ametropie), měl by být zrak dítěte změřen mezi 6. a 12. měsícem věku. Ametropie představuje nejčastější příčinu tupozrakosti a může být zjištěna pouze měřením oční refrakce.

Plusoptix  snímá najednou obě oči. Používá se bez rozkapání očí, poskytuje spolehlivý test refrakce (myopie, astigmatismu, hypermetropie, anisometropie), velikosti zornic, vzdálenosti zornic a asymetrie rohovkových reflexů.

Výsledky měření jsou porovnávány s prahovými hodnotami vzhledem k věku dítěte a ihned je zobrazen výsledek
a doporučení, zdali má být dítě posláno na vyšetření k očnímu lékaři.

Šetřete  čas při vyšetření

srovnani pristroju plusoptix.PNG

Výsledek měření a doporučení:

Obě varianty Plusoptixu poskytují identickou kvalitu měření. Optický systém, počítačová deska i měřící algoritmus je stejný.  Stacionární Plusoptix musí být vždy připojen do elektrické sítě a lze k němu, pro lepší prezentaci pacientům, připojit externí monitor.  Protokoly z obou přístrojů lze uchovávat jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.

Na základě dohody odborných společností: České společnosti dětské oftalmologie a strabologie, České společnosti ortoptistek, České kontaktologické společnosti, Asociace zrakových terapeutů a Společenstva Českých optiků
a optometristů a se souhlasem České oftalmologické společnosti byl vypracován doporučený postup screeningového testu přístrojem Plusoptix. Stáhnout si ho můžete zde.

bottom of page